Esmaspäev, 8. august 2016

Õppeainete loenguvideod

Üldhariduskoolide õppeainete loenguvideod võiksid olla ülesse laetud vastavasse internetiportaali, kus oleksid ülesse laetud kõikide üldhariduskoolides õpetatavate õppeainete videoloengud, võttes aluseks riikliku õppeakava. Olen arvutanud, et sellest saadav kasutegur ühiskonnale võiks olla  kuni pool miljardit eurot. Loenguvideotes õpetaksid Eesti parimad oma valdkonna asjatundjad. See võimaldaks õpilastel saada videoloengutest parimaid teadmisi, mis üldse oleks võimalik saada. Videoloengute kaudu saaks õpetada ka õpilasi, kes tahaksid õppida teistsuguse, neile sobiva õppemeetodi järgi. Samuti saaks videote kaudu teha puust ja punaseks selgeks ka neile õpilastele, kellele mõni õppeaine tundub raskevõitu. Siin on palju võimalusi, näiteks õpilane, kes õpib riigieksamite tulemusi arvestades mitte just kõige kõrgema edetabelireitinguga koolis ( mis pole iseenesest üldsegi oluline), saaks seeläbi tasandada oma teadmisi, ja parandaks kindlasti oma edasiõppimise võimalusi tuelvikus. Kuid küsimus pole selles, küsimus on selles, et õpilane saaks oma andeid paremini välja arendada. Videoloengud võimaldaksid ka paremini rakendada individuaalõpet, samuti saaksid õppida välismaal elavad eestlased. Videotes saab käsitleda ka seda, kuidas õppeained on omavahel seotud ja kuidas neid teadmisi saab kasutada praktikas. 
Takistuseks on veel seadusandlus, PGS (Põhikooli- ja Gümnaasiumi Seadus) ja Autorikaitse seadus, kuid usun, et nendesse seadustesse saaks videoloengute rakendamist soosivaid seadusesätted sisse viia. Teiseks tuleb tagada koolidele korralik arvutipark ja kiire internetiühendus. Kodus, kus pole arvutit , peaks riik võimaldama õpilasele sülearvuti ja kompentseerima internetiühenduse. 
Kogu selle jutuga ei arva ma, et koolid peaks kinni panema, pigem näen ,et see videoloengud oleksid kooli toetav tehnoloogiline õpitugi.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar